Satsingsområder

Vi arbeider for å møte fremtidens skole der vi ønsker å skape skapende, utforskende og kreative elever som klarer å møte samtidens behov.

Viktige tverrfaglige tema er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

Karmøyskolens tema: Dypere læring med digital støtte og et trygt og godt arbeidsmiljø, er viktige måter å nå dette på.