Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 16. juni 2020 09:15

 

Rektor  Gudrun F Grimstvedt   gfg@karmoy.kommune.no
Inspektør  Randi Bråten rbr03@karmoy.kommune.no
Inspektør Karl Martin Hansen kaha12@karmoy.kommune.no
Skolekonsulent Irene H Fagerland  ihf01@karmoy.kommune.no

Du når alle i administrasjonen dersom du sender melding i Visma