Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 6. desember 2018 11:18

 

Rektor  Gudrun F Grimstvedt   gfg@karmoy.kommune.no
Inspektør  Ruth Mariann Hop rmh03@karmoy.kommune.no
Inspektør Karl Martin Hansen kaha12@karmoy.kommune.no
Skolekonsulent Irene H Fagerland  ihf01@karmoy.kommune.no

Du når alle i administrasjonen dersom du sender melding i Visma