Administrasjon og ledelse

Rektor  Gudrun F Grimstvedt   gfg@karmoy.kommune.no
Inspektør Randi Bråten rbr03@karmoy.kommune.no
Inspektør Ingrid Hiller ingridhavikbotn.hiller@karmoyskolen.no
Skolekonsulent Irene H Fagerland  ihf01@karmoy.kommune.no

Du når alle i administrasjonen dersom du sender melding i Visma